Login Register
Frontpage Code library Pastebin

IsAbsolutePath()

Author: Jare
Added: 20.2.2021 11:17
Edited: 20.2.2021 11:20
Category: Tiedostot

Description

Kertoo, onko kansion tai tiedoston polku absoluuttinen (= sisältää koko polun, eli alkaa esimerkiksi merkinnällä C:\ ) vai relatiivinen (= suhteellinen nykyiseen sijaintiin). Funktio myös ymmärtää, että verkkopolut, jotka alkavat merkinnällä \\ ovat absoluuttisia. Koodi on yhteensopiva Force Variable Declaration -asetuksen kanssa.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
Function IsAbsolutePath(path$)
	Dim first_character$, second_character$ // Force Variable Declaration
	
	If Len(path) < 2 Then Return False // A path that is so small is probably a one letter folder Or just . Or an empty String.
	first_character = Left(path, 1)
	second_character = Mid(path, 2,1)
	If Asc(Upper(first_character)) >= 65 And Asc(Upper(first_character)) <= 90 And second_character = ":" Then
		// The path is something like "C:", so it's absolute
		Return True
	ElseIf first_character = "\" And second_character = "\" Then
		// The path is a network path, beginning with \\, so it's absolute
		Return True
	Else
		// The path is something Else, so probably relative
		Return False
	EndIf
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.