Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Dotted/Dashed Line/Box

Author: Jare
Added: 9.4.2011 21:59
Edited: 15.4.2011 22:19
Category: Grafiikka

Description

Voit piirtää viivoja tai täyttämättömiä laatikoita, joiden reunat ovat joko katkoviivaa tai pisteitä.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
//Esimerkki
  SCREEN 400,400
  Repeat
    DashedBox(10,10,MouseX(),MouseY())
    DashedLine(10,10,MouseX(),MouseY())
    DottedBox(390,390,MouseX(),MouseY())
    DottedLine(390,390,MouseX(),MouseY())
    DrawScreen
  Forever

Function DottedLine(x1,y1, x2,y2, tiheys=-1)
  //Piirtää pisteytetyn viivan
  If tiheys=-1 Then tiheys=5 'SÄÄDÄ TIHEYDEN OLETUSARVO TÄHÄN 5:N TILALLE!

  iMax = Max(Abs(x1-x2),Abs(y1-y2))
  Dot x1,y1 'Ensimmäinen piste ja
  Dot x2,y2 'Päätepiste piirretään varmasti
  Repeat
    i#=i+tiheys
    If i<=iMax Then
      pros# = i/iMax
      x=x1+(x2-x1)*pros
      y=y1+(y2-y1)*pros
      Dot x,y
    End If
  Until i >= iMax
End Function

Function DottedBox(x1,y1, x2,y2, tiheys=-1)
  //Piirtää pisteytetyllä reunaviivalla olevan laatikon
  //Vaatii DottedLine()-funktion rinnalleen toimiakseen
  //(tiheyden oletusarvo on aina sama kuin DottedLine()-funktiossa)
  
  DottedLine(x1,y1,x1,y2,tiheys)
  DottedLine(x1,y1,x2,y1,tiheys)
  DottedLine(x2,y1,x2,y2,tiheys)
  DottedLine(x1,y2,x2,y2,tiheys)
End Function

Function DashedLine(x1,y1, x2,y2, tiheys=-1)
  //Piirtää katkoviivan
  If tiheys=-1 Then tiheys=20 'SÄÄDÄ TIHEYDEN OLETUSARVO TÄHÄN 20:N TILALLE!
  
  d=GetAngle(x1,y1, x2,y2)
  iMax = Max(Abs(x1-x2),Abs(y1-y2))
  xMax = Max(x1,x2) : xMin = Min(x1,x2)
  yMax = Max(y1,y2) : yMin = Min(y1,y2)
  i#=-tiheys
  Repeat
    i=i+tiheys
    If i<=iMax Then
      pros# = i/iMax
      x = x1+(x2-x1)*pros
      y = y1+(y2-y1)*pros
      xx = x+Cos(d)*tiheys/2
      xx = Min(Max(xx,xMin),xMax)
      yy = y-Sin(d)*tiheys/2
      yy = Min(Max(yy,yMin),yMax)
      Line x,y, xx,yy
    End If
  Until i>=iMax
End Function

Function DashedBox(x1,y1, x2,y2, tiheys=-1)
  //Piirtää katkoreunaviivalla olevan laatikon
  //Vaatii DashedLine()-funktion rinnalleen toimiakseen
  //(tiheyden oletusarvo on aina sama kuin DashedLine()-funktiossa)
  
  DashedLine(x1,y1,x1,y2,tiheys)
  DashedLine(x1,y1,x2,y1,tiheys)
  DashedLine(x2,y1,x2,y2,tiheys)
  DashedLine(x1,y2,x2,y2,tiheys)
End Function

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.