Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Calculated

Author: legend
Added: 9.4.2011 23:05
Edited: 15.4.2011 22:19
Category: Matematiikka

Description

Laskee laskun, erikoisuutena on se, että sille syötetään merkkijono! Btw. Muistaakseni olen tehnyt tämän jonkun toisen samanlaisen pohjalta =D

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
  Dim aika
  
  aika = Timer()
    For i=1 To 500
      calculated("((5+2)*(9-3))^2 / 5")
    Next i
  Print Timer()-aika + " sekuntia"
  Print "Vastaus:" + calculated("((5+2)*(9-3))^2 / 5")
  
  WaitKey

  'Laskeen laskun
  'Esim. calculated("(4+4)*2")
  Function calculated(lasku$)
             
    Lasku = Replace(Lasku," ","") 'puhdistettaan koodirivi
    Lasku = Replace(Lasku,")(",")*(") 'selkennetäään
    
    Dim Asc_code
      Asc_code = MakeMEMBlock(Len(Lasku))'esitellään muuttujia
    Dim Sulkeet As Byte
    Dim sulkeetA As Byte
    Dim sulkeetK As Byte
    
    SulkeetA = 255 '"nollataan muuttuja"
  
    For i=1 To Len(lasku)'käydään sulkeet läpi
      PokeByte Asc_code, i, Asc(Mid(lasku,i,1)) 'tallennetaan muuttujat
        
      If PeekByte(Asc_code,i) = 40 'jos sulkeet on kiinne
        Sulkeet + 1
        sulkeetA = Min(i,SulkeetA)
      ElseIf PeekByte(Asc_code,i) = 41 'jos sulkeet on auki
        Sulkeet - 1
          
        If Sulkeet = 0 'kun on otettu oikeat sulkeet
          sulkeetK = i
          Lasku = StrInsert(Lasku,SulkeetK,Str(calculated(Mid(Lasku,SulkeetA+1,SulkeetK-SulkeetA-1)))) 'lasketaan sulkeiden sisältö
          Lasku = StrRemove(Lasku,SulkeetA,SulkeetK-SulkeetA+1) 'postetaan vanhat sulkeet 
          
          ResizeMEMBlock Asc_code,Len(Lasku)'muutettaan muistipala oikean kokoiseksi
          For i=SulkeetA To Len(lasku)
            PokeByte Asc_code, i, Asc(Mid(lasku,i,1)) 'tallenetaan ne
          Next i
          
          i=SulkeetA
          SulkeetA = 255
          SulkeetK = 0
        EndIf
      EndIf
    Next i

    'esitellään muuttujia
    Dim Operator As Short 'tallenetaan *+.. merkki
    Dim Code As Byte 'korvaa Asc_coden
    Dim Numero1# 'Vasemman puoleinen luku
    Dim Numero2# 'Oikean puoleinen luku
    Dim Operator_sijainti As Short 'Sen merkin sijainti
    Dim Numero1_sijainti As Short 'numeroiden sijainti
    Dim Numero2_sijainti As Short
    Dim Vastaus$ 'laskun vastaus
    
    
    For Lasku_järjestys = 1 To 3 'käydään laskemisen jätjestyksessä laskut
      For i=1 To Len(lasku)
      
        code = PeekByte(Asc_code,i) 'sievenetään muuttujia
        
        If Lasku_järjestys = 1 'etsitään oikea operaattori
          If code = 94
            Operator = code
          EndIf
        ElseIf Lasku_järjestys = 2
          If code = 42 Or code = 47
            Operator = code
          EndIf
        Else
          If code = 43 Or code = 45
            Operator = code
          EndIf
        EndIf
        
        If Operator > 0 'jos on laskettavaa
          Operator_sijainti = i
      
          For Numero1_sijainti = Operator_sijainti-1 To 1 Step -1 'etsittän ensimmäinen luku
            code = PeekByte(Asc_code,Numero1_sijainti) 
            If (code < 48 Or code > 57) And code <> 46
              Exit
            EndIf
          Next Numero1_sijainti
          
          Numero1_sijainti+1
          numero1 = Float(Mid(lasku,Numero1_sijainti,Operator_sijainti-Numero1_sijainti))
          
            
          For Numero2_sijainti = Operator_sijainti+1 To Len(lasku) 'etsitään toinen luku
            code = PeekByte(Asc_code,Numero2_sijainti) 
            If (code < 48 Or code > 57) And code <> 46
              Exit
            EndIf
          Next Numero2_sijainti
        
          Numero2_sijainti+1
          numero2 = Float(Mid(lasku,Operator_sijainti+1,Numero2_sijainti-Operator_sijainti))
        
          'lasketaan vastaus
          If Operator = 43 '+
            Vastaus = Str(numero1 + numero2)
          ElseIf Operator = 45 '-
            Vastaus = Str(numero1 - numero2)
          ElseIf Operator = 42 '*
            Vastaus = Str(numero1 * numero2)
          ElseIf Operator = 47 '/
            Vastaus = Str(numero1 / numero2)
          ElseIf Operator = 94 '^
            Vastaus = Str(numero1 ^ numero2)
          EndIf

          Lasku = StrRemove(Lasku,Numero1_sijainti,(Numero2_sijainti-Numero1_sijainti)-1) 
          Lasku = StrInsert(Lasku,Numero1_sijainti-1,Vastaus) 'merkataan ne lausekkeeseen
          
          ResizeMEMBlock Asc_code,Len(Lasku)
          For i=Numero1_sijainti To Len(lasku)
            PokeByte Asc_code, i, Asc(Mid(lasku,i,1)) 'tallennetaan muuttujat
          Next i
      
          Operator = 0
          i=numero1_sijainti
        EndIf
        
      Next i
      
      
    Next Lasku_järjestys
     
    Return Float(Lasku) 'palauttetaan vastaus
    DeleteMEMBlock Asc_code 'poistetaan muuttuja
     
  EndFunction
        
          

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.