Login Register
Frontpage Code library Pastebin

MultiMapSystem

Author: MetalRain
Added: 9.4.2011 23:47
Edited: 15.4.2011 22:19
Category: Kartat

Description

Valtzun multimapsystem, mahdollistaa monen kartan välillä saumattoman vaihdon.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
//----------------------------------------//
// MultiMapSystem by Valtzu (9.7.2007) //
//----------------------------------------//

//Esimerkki

SCREEN 800,600

// Ladataan kartat muistiin
map1 = LoadMapToMem("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
map2 = LoadMapToMem("Media\testmap.til","Media\tileset.bmp")

// Ladataan ukko
ukko = LoadObject ("Media\guy.bmp",72)

AddText "Arrows to move, space to change map"


Repeat
  If KeyHit(cbkeyspace) Or kartta=0 Then
    kumpiKartta = Not kumpiKartta // 0=>1,1=>0

    // Vaihdetaan karttaa
    If kumpiKartta Then kartta=UseMap(map1,kartta) Else kartta=UseMap(map2,kartta)

    // Kartta sisältää animoituja tilejä, joten karttaobjekti pitää animoida
    PlayObject kartta,0,0,1

    // Jokaisen kartan vaihdon jälkeen pitää asettaa törmäykset uudestaan
    SetupCollision ukko, kartta, 1, 4, 2
  EndIf

  // Ukon ohjaus
  If LeftKey() Then TurnObject ukko,5
  If RightKey() Then TurnObject ukko,-5
  If UpKey() Then MoveObject ukko,2
  If DownKey() Then MoveObject ukko,-2

  UpdateGame

  CloneCameraPosition ukko

  DrawScreen

Forever


// ---- Funktiot ---- //

// Tämä funktio lataa kartan muistiin. Parametreina tilemapin tiedostopolku
// ja tilesetin tiedostopolku tai valmiiksi LoadImagella ladattu kuva
Function LoadMapToMem(_tilemap$,_tileset$)
  If Int(_tileset)=0 Then tileset=LoadImage(_tileset) Else tileset=Int(_tileset)
  f=OpenToRead(_tilemap)
    tmpMem=MakeMEMBlock(8)
    PokeByte tmpMem,0, 23
    PokeByte tmpMem,1, 40
    PokeByte tmpMem,2, 179
    PokeByte tmpMem,3,192
    PokeByte tmpMem,4,243
    PokeByte tmpMem,5,13
    PokeByte tmpMem,6,56
    PokeByte tmpMem,7,139
    For i = 0 To 3
      a=ReadByte(f)
      If a <> PeekByte(tmpMem,i*2) And a <> PeekByte(tmpMem,i*2+1) Then virhe=1:Exit
    Next i
    versio# = ReadFloat(f)
    If virhe Or versio <= 0.0 Or versio > 2.0 Then MakeError("Error! Invalid tilemap.")
    For i=1 To 128
      a=ReadInt(f)
    Next i
    maskr=ReadByte(f):maskg=ReadByte(f):maskb=ReadByte(f)
    For i=1 To 297
      a=ReadByte(f)
    Next i
    tileja=ReadInt(f)
    tileleveys=ReadInt(f)
    tilekorkeus=ReadInt(f)
    mapleveys=ReadInt(f)
    mapkorkeus=ReadInt(f)
    mapMem=MakeMEMBlock(27+(mapleveys*mapkorkeus*2*4)+(tileja*8))
    PokeInt mapMem,0, tileja
    PokeInt mapMem,4, tileleveys
    PokeInt mapMem,8, tilekorkeus
    PokeInt mapMem,12,mapleveys
    PokeInt mapMem,16,mapkorkeus
    PokeInt mapMem,20,tileset
    PokeByte tmpMem,0, 254
    PokeByte tmpMem,1, 45
    PokeByte tmpMem,2, 12
    PokeByte tmpMem,3,166
    offset=24
    For kerros=0 To 3
      If ReadByte(f) <> PeekByte(tmpMem,0) Or ReadByte(f) <> PeekByte(tmpMem,1) Or ReadByte(f) <> PeekByte(tmpMem,2) Or ReadByte(f) <> PeekByte(tmpMem,3) Then MakeError("Error! Invalid tilemap.")
      For y=1 To mapkorkeus
       For x=1 To mapleveys
         PokeShort mapMem,offset,ReadInt(f):offset+2
       Next x
      Next y
      For i=0 To 3
        PokeByte tmpMem,i,PeekByte(tmpMem,i)-1
      Next i
    Next kerros
    If ReadByte(f) <> PeekByte(tmpMem,0) Or ReadByte(f) <> PeekByte(tmpMem,1) Or ReadByte(f) <> PeekByte(tmpMem,2) Or ReadByte(f) <> PeekByte(tmpMem,3) Then MakeError("Error! Invalid tilemap.")
    For tile=1 To tileja
      PokeInt mapMem,offset,ReadInt(f):offset+4
      PokeInt mapMem,offset,ReadInt(f):offset+4
    Next tile
    PokeByte mapMem,offset,maskr:offset+1
    PokeByte mapMem,offset,maskg:offset+1
    PokeByte mapMem,offset,maskb:offset+1
  CloseFile f
  DeleteMEMBlock tmpMem
  Return mapMem
End Function


// UseMap()-funktio asettaa LoadMapToMem()-funktiolla ladatun kartan käyttöön.
// Toiseksi parametriksi syötetään viimeksi käytetty karttaobjekti
Function UseMap(mapMem,oldMap=0)
  If oldMap Then DeleteObject oldMap
  tileja=PeekInt(mapMem,0)
  tileleveys=PeekInt(mapMem,4)
  tilekorkeus=PeekInt(mapMem,8)
  mapleveys=PeekInt(mapMem,12)
  mapkorkeus=PeekInt(mapMem,16)
  tileset=PeekInt(mapMem,20)
  objMap=MakeMap(mapleveys,mapkorkeus,tileleveys,tilekorkeus)
  offset=24
  For kerros=0 To 3
    kerros2=kerros
    If kerros = 1 Then kerros2 = 2
    If kerros = 2 Then kerros2 = 1
    For y=1 To mapkorkeus
     For x=1 To mapleveys
       EditMap objMap,kerros2,x,y,Int(PeekShort(mapMem,offset)):offset+2
     Next x
    Next y
  Next kerros
  For tile=1 To tileja
    pituus=PeekInt(mapMem,offset):offset+4
    hitaus=PeekInt(mapMem,offset):offset+4
    SetTile tile,pituus,hitaus
  Next tile
  PaintObject objMap,tileset
  r=PeekByte(mapMem,offset):offset+1
  g=PeekByte(mapMem,offset):offset+1
  b=PeekByte(mapMem,offset):offset+1
  MaskObject objMap,r,g,b
  ObjectOrder objMap,-1
  Return objMap
End Function

// Poistaa LoadMapToMem()-funktiolla ladatun kartan muistista.
// Tämän käyttö ei ole välttämätöntä
Function DeleteMapFromMem(mapMem)
  DeleteMEMBlock mapMem
End Function

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.