Login Register
Frontpage Code library Pastebin

GetHTTPString

Author: VesQ
Added: 11. huhtikuuta 2011 kello 0.16
Edited: 15. huhtikuuta 2011 kello 22.19
Category: Merkkijonot

Description

Funktio lataa merkkijonoon nettisivun sisällön ja palauttaa sen. Vaatii toimiakseen cbNetworkin: http://www.coolbasic.com/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1306

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
//==================================================================
// GetHTTPString-funktio [ VesQ ]
// ------------------------------
// Funktio lataa merkkijonoon nettisivun sisällön ja palauttaa sen.
// * Parametri: internet-osoite (url)
// * Palauttaa url:ssa olevan tiedoston sisällön.
//==================================================================

Function GetHTTPString$(_path$)
  nRet = HTTPGet(_path)
  // Tuli jotain muuta kuin olisi pitänyt
  // ylempi, poiskommentoitu If-lauseke antaisi virheilmoituksen
  'If nRet <> 200 Then MakeError("HTTPGet() FAILED!"+Chr(10)+Chr(13)+nRet+": "+GetNetErrorString(nRet))
  If nRet <> 200 Then Return False

  HTTPLoadContent()
  For i = 1 To HTTP_ContentLength
    palautus$ = palautus + Chr(_Net_GetByte())
  Next i
  Return palautus
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.