Login Register
Frontpage Code library Pastebin

MD5

Author: VesQ
Added: 11.4.2011 3:42
Edited: 15.4.2011 22:19
Category: Algoritmi

Description

Bagardin aikoinaan tekemä MD5-funktio. Luo merkkijonosta MD5-tarkistussumman (hashin). Hashattua merkkijonoa ei voida palauttaa alkuperäiseksi. Funktio on hyödyllinen esim. salasanojen tallentamisessa. Pohjana käytetty Craig Kiesaun Blitzille tehtyä MD5-funktiota: http://www.blitzbasic.com/codearcs/codearcs.php?code=278

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
//==================================================================
// MD5-funktio [ Bagard ]
// * Pohjana käytetty Craig Kiesaun Blitzille tehtyä MD5-funktiota:
//  http://www.blitzbasic.com/codearcs/codearcs.php?code=278
// -----------------------------
// Luo merkkijonosta MD5-tarkistussumman (hashin). Hashattua
// merkkijonoa ei voida palauttaa alkuperäiseksi. Funktio on
// hyödyllinen esim. salasanojen tallentamisessa.
// * Funktion ottaa parametrikseen hashattavan merkkijonon
// * Funktio palauttaa valmiin MD5-hashin.
// * Apufunktiot funktion omaan käyttöön:
//  - MD5_F
//  - MD5_G
//  - MD5_H
//  - MD5_I
//  - MD5_FF
//  - MD5_GG
//  - MD5_HH
//  - MD5_II
//  - RotateLeft
//  - WordToHex
//  - BinAnd
//  - BinNot
//  - BinXor
//  - BinOr
//  - Bin2Dec
//==================================================================

// -----------------------------
// ESIMERKKI
// -----------------------------

SCREEN 550, 150

Locate 0, 15
Repeat
  Text 0, 0, "Kirjoita hashattava merkkijono ja paina rivinvaihtoa..."
  merkkijono$ = Input(">> ")

  DrawScreen
Until KeyHit( cbKeyReturn )
CloseInput

Text 0, 0, "Merkkijono: " + merkkijono$
Text 0, 15, "MD5-hash: " + MD5( merkkijono$ )

DrawScreen
WaitKey

// -----------------------------
// FUNKTIO
// -----------------------------

Function MD5(jono$)

  nblk = ((Len(jono$) + 8) Shr 6) + 1

  Dim MD5_x(nblk * 16 - 1)

  For i = 0 To nblk * 16 - 1
    MD5_x(i) = 0
  Next i

  For i = 0 To (Len(jono$) - 1)
    MD5_x(i Shr 2) = BinOr(MD5_x(i Shr 2), (Asc(Mid(jono$, (i + 1), 1)) Shl ((i Mod 4) * 8)))
  Next i

  MD5_x(i Shr 2) = BinOr(MD5_x(i Shr 2), (128 Shl (((i) Mod 4) * 8)))
  MD5_x(nblk * 16 - 2) = Len(jono$) * 8

  MD5_a = 1732584193 //&H67452301
  MD5_b = -271733879 //&HEFCDAB89
  MD5_c = -1732584194 //&H98BADCFE
  MD5_d = 271733878 //&H10325476

  // Käydään sanat läpi
  For k = 0 To (nblk * 16 - 1) Step 16
    MD5_AA = MD5_a
    MD5_BB = MD5_b
    MD5_CC = MD5_c
    MD5_DD = MD5_d

    // Kierros 1
    MD5_a = MD5_FF(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 0), 7, -680876936) //&HD76AA478
    MD5_d = MD5_FF(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 1), 12, -389564586) //&HE8C7B756
    MD5_c = MD5_FF(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 2), 17, 606105819 )//&H242070DB
    MD5_b = MD5_FF(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 3), 22, -1044525330) //&HC1BDCEEE
    MD5_a = MD5_FF(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 4), 7, -176418897) //&HF57C0FAF
    MD5_d = MD5_FF(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 5), 12, 1200080426 )//&H4787C62A
    MD5_c = MD5_FF(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 6), 17, -1473231341) //&HA8304613
    MD5_b = MD5_FF(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 7), 22, -45705983) //&HFD469501
    MD5_a = MD5_FF(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 8), 7, 1770035416) //&H698098D8
    MD5_d = MD5_FF(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 9), 12, -1958414417 )//&H8B44F7AF
    MD5_c = MD5_FF(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 10), 17, -42063 )//&HFFFF5BB1
    MD5_b = MD5_FF(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 11), 22, -1990404162) //&H895CD7BE
    MD5_a = MD5_FF(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 12), 7, 1804603682) //&H6B901122
    MD5_d = MD5_FF(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 13), 12, -40341101) //&HFD987193
    MD5_c = MD5_FF(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 14), 17, -1502002290) //&HA679438E
    MD5_b = MD5_FF(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 15), 22, 1236535329) //&H49B40821

    // Kierros 2
    MD5_a = MD5_GG(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 1), 5, -165796510) //&HF61E2562
    MD5_d = MD5_GG(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 6), 9, -1069501632) //&HC040B340
    MD5_c = MD5_GG(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 11), 14, 643717713) //&H265E5A51
    MD5_b = MD5_GG(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 0), 20, -373897302) //&HE9B6C7AA
    MD5_a = MD5_GG(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 5), 5, -701558691) //&HD62F105D
    MD5_d = MD5_GG(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 10), 9, 38016083) //&H2441453
    MD5_c = MD5_GG(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 15), 14, -660478335) //&HD8A1E681
    MD5_b = MD5_GG(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 4), 20, -405537848) //&HE7D3FBC8
    MD5_a = MD5_GG(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 9), 5, 568446438) //&H21E1CDE6
    MD5_d = MD5_GG(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 14), 9, -1019803690) //&HC33707D6
    MD5_c = MD5_GG(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 3), 14, -187363961) //&HF4D50D87
    MD5_b = MD5_GG(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 8), 20, 1163531501) //&H455A14ED
    MD5_a = MD5_GG(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 13), 5, -1444681467) //&HA9E3E905
    MD5_d = MD5_GG(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 2), 9, -51403784) //&HFCEFA3F8
    MD5_c = MD5_GG(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 7), 14, 1735328473) //&H676F02D9
    MD5_b = MD5_GG(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 12), 20, -1926607734) //&H8D2A4C8A

    // Kierros 3
    MD5_a = MD5_HH(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 5), 4, -378558) //&HFFFA3942
    MD5_d = MD5_HH(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 8), 11, -2022574463) //&H8771F681
    MD5_c = MD5_HH(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 11), 16, 1839030562) //&H6D9D6122
    MD5_b = MD5_HH(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 14), 23, -35309556) //&HFDE5380C
    MD5_a = MD5_HH(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 1), 4, -1530992060) //&HA4BEEA44
    MD5_d = MD5_HH(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 4), 11, 1272893353) //&H4BDECFA9
    MD5_c = MD5_HH(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 7), 16, -155497632) //&HF6BB4B60
    MD5_b = MD5_HH(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 10), 23, -1094730640) //&HBEBFBC70
    MD5_a = MD5_HH(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 13), 4, 681279174) //&H289B7EC6
    MD5_d = MD5_HH(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 0), 11, -358537222) //&HEAA127FA
    MD5_c = MD5_HH(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 3), 16, -722521979) //&HD4EF3085
    MD5_b = MD5_HH(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 6), 23, 76029189) //&H4881D05
    MD5_a = MD5_HH(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 9), 4, -640364487) //&HD9D4D039
    MD5_d = MD5_HH(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 12), 11, -421815835) //&HE6DB99E5
    MD5_c = MD5_HH(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 15), 16, 530742520) //&H1FA27CF8
    MD5_b = MD5_HH(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 2), 23, -995338651) //&HC4AC5665

    // Kierros 4
    MD5_a = MD5_II(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 0), 6, -198630844) //&HF4292244
    MD5_d = MD5_II(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 7), 10, 1126891415) //&H432AFF97
    MD5_c = MD5_II(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 14), 15, -1416354905) //&HAB9423A7
    MD5_b = MD5_II(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 5), 21, -57434055) //&HFC93A039
    MD5_a = MD5_II(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 12), 6, 1700485571) //&H655B59C3
    MD5_d = MD5_II(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 3), 10, -1894986606) //&H8F0CCC92
    MD5_c = MD5_II(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 10), 15, -1051523) //&HFFEFF47D
    MD5_b = MD5_II(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 1), 21, -2054922799) //&H85845DD1
    MD5_a = MD5_II(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 8), 6, 1873313359) //&H6FA87E4F
    MD5_d = MD5_II(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 15), 10, -30611744) //&HFE2CE6E0
    MD5_c = MD5_II(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 6), 15, -1560198380 )//&HA3014314
    MD5_b = MD5_II(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 13), 21, 1309151649) //&H4E0811A1
    MD5_a = MD5_II(MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_x(k + 4), 6, -145523070) //&HF7537E82
    MD5_d = MD5_II(MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_c, MD5_x(k + 11), 10, -1120210379) //&HBD3AF235
    MD5_c = MD5_II(MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_b, MD5_x(k + 2), 15, 718787259) //&H2AD7D2BB
    MD5_b = MD5_II(MD5_b, MD5_c, MD5_d, MD5_a, MD5_x(k + 9), 21, -343485551) //&HEB86D391

    MD5_a = MD5_a + MD5_AA
    MD5_b = MD5_b + MD5_BB
    MD5_c = MD5_c + MD5_CC
    MD5_d = MD5_d + MD5_DD
  Next k

  Return Lower(Str(WordToHex(MD5_a)) + Str(WordToHex(MD5_b)) + Str(WordToHex(MD5_c)) + Str(WordToHex(MD5_d)))
End Function


Function MD5_F(x, y, z)
  Return BinOr(BinAnd(x, y), BinAnd(BinNot(x), z))
End Function

Function MD5_G(x, y, z)
  Return BinOr(BinAnd(x, z), BinAnd(y, BinNot(z)))
End Function

Function MD5_H(x, y, z)
  Return BinXor(BinXor(x, y), z)
End Function

Function MD5_I(x, y, z)
  Return BinXor(y, BinOr(x, BinNot(z)))
End Function

Function MD5_FF(a, b, c, d, x, s, ac)
  a = (a + ((MD5_F(b, c, d)+ x)+ ac))
  a = RotateLeft(a, s)
  Return a + b
End Function

Function MD5_GG(a, b, c, d, x, s, ac)
  a = (a + ((MD5_G(b, c, d) + x) + ac))
  a = RotateLeft(a, s)
  Return a + b
End Function

Function MD5_HH(a, b, c, d, x, s, ac)
  a = (a + ((MD5_H(b, c, d) + x) + ac))
  a = RotateLeft(a, s)
  Return a + b
End Function

Function MD5_II(a, b, c, d, x, s, ac)
  a = (a + ((MD5_I(b, c, d) + x) + ac))
  a = RotateLeft(a, s)
  Return a + b
End Function

Function RotateLeft(lValue, iShiftBits)
  Return BinOr(lValue Shl iShiftBits, lValue Shr (32 - iShiftBits))
End Function

Function WordToHex(lValue)
  For lCount = 0 To 3
    lByte = BinAnd(lValue Shr lCount * 8, 255)
    ToHex$ = ToHex$ + Right("0" + Hex(lByte), 2)
  Next lCount
  Return ToHex$
End Function

Function BinAnd(luku1, luku2)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (((luku1 Shr i) Mod 2) And ((luku2 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function BinNot(luku1)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (Not ((luku1 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function BinXor(luku1, luku2)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (((luku1 Shr i) Mod 2) Xor ((luku2 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function BinOr(luku1, luku2)
  For i = 0 To 31
    luku3 = luku3 + (((luku1 Shr i) Mod 2) Or ((luku2 Shr i) Mod 2)) Shl i
  Next i
  Return luku3
End Function

Function Bin2Dec(jono$)
  For i = Len(jono$) To 1 Step -1
    arvo = Int(Mid(jono$, i, 1))
    If arvo = 1 Then
      luku = luku + 2 ^ (Len(jono$) - i)
    EndIf
  Next i
  Return luku
End Function 

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.