Login Register
Frontpage Code library Pastebin

LoadImage2

Author: VesQ
Added: 11.4.2011 3:43
Edited: 15.4.2011 22:19
Category: Grafiikka

Description

Bagardin aikoinaan tekemä funktio, joka lataa palan isosta kuvasta.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
//==================================================================
// LoadImage2-funktio [ Bagard ]
// -----------------------------
// Lataa palan isosta kuvasta.
// * Funktion parametrit:
//  -  1: Ison kuvan tiedostopolku merkkijonona
//  - 2&3: Palasen vasemman ylänurkan koordinaatit isossa kuvassa
//  - 4&5: Palasen leveys ja korkeus
// * Funktio palauttaa kuvanpalasen muuttujan CB:n kuvafunktioita
//  ja -komentoja varten.
//==================================================================

// -----------------------------
// ESIMERKKI
// -----------------------------

kompassi = LoadImage2( "Media/map.bmp", 315, 210, 85, 90 )

DrawImage kompassi, 10, 10
DrawScreen

WaitKey

// -----------------------------
// FUNKTIO
// -----------------------------

Function LoadImage2( _file$, _x, _y, _width, _height )
  newImg = MakeImage(_width, _height)
  origImg = LoadImage(_file$)
  
  // Kopioi pala isosta kuvasta toiseen, uuteen kuvaan
  CopyBox _x, _y, _width, _height, 0, 0, Image(origImg), Image(newImg)
  
  // Poistetaan alkuperäinen iso kuva muistista
  DeleteImage origImg
  
  Return newImg // Palautetaan luotu kuva
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.