Login Register
Frontpage Code library Pastebin

URLEncode

Author: VesQ
Added: 11. huhtikuuta 2011 kello 3.49
Edited: 15. huhtikuuta 2011 kello 22.19
Category: Merkkijonot

Description

Funktio koodaa erikoismerkit oikeaan muotoon URL:sta. Bagardin perintöä.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
//==================================================================
// URLEncode-funktio [ Bagard ]
// -----------------------------
// Funktio koodaa erikoismerkit oikeaan muotoon URL:sta.
// * Parametrina koodattava merkkijono
//  > Huom! Älä laita tähän koko osoiterimpsua, vaan vain se osa,
//   jossa voi olla kiellettyjä erikoismerkkejä. (kts. esimerkki)
// * Funktio palauttaa koodatun merkkijonon.
//==================================================================

// -----------------------------
// ESIMERKKI
// -----------------------------

SCREEN 640, 200

nimimerkki$ = "Hoh@€!</>"
osoite$ = "http://www.esimerkki.fi/ennatyslista.php?nimim="

// Jos pistät koko rimpsun URLEncodelle...
Print URLEncode( osoite$ + nimimerkki$ )

// Pitäisi tehdä näin:
Print osoite$ + URLEncode( nimimerkki$ )

WaitKey

// -----------------------------
// FUNKTIO
// -----------------------------

Function URLEncode(url$)
  For i = 1 To Len(url$)
    char = Asc(Mid(url$, i, 1))

    If (char <= 47) Or (char >= 58 And char <= 64) Or (char >= 91 And char <= 96) Or (char >= 123) Then
      merkki$ = "%" + Right(Hex(char), 2)
    Else
      merkki$ = Chr(char)
    EndIf

    uusi$ = uusi$ + merkki$
  Next i

  Return uusi$
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.