Login Register
Frontpage Code library Pastebin

PlayImage

Author: VesQ
Added: 11.4.2011 3:59
Edited: 15.4.2011 22:19
Category: Grafiikka

Description

Funktio kuvasarjan toistamista varten. Toimii samalla periaattella kuin PlayObject komento, mutta kuville. Parametrien selitys: _img = LoadAnimImage()-funktiolla ladattu kuvamuuttuja _frame = Tällä hetkellä menevä frame. TÄRKEÄ! _x# = Kuvan x-koordinaatti _y# = Kuvan y-koordinaatti _framefirst = Mistä kohtaa animaatiota aloitetaan. _framelast = Mikä on viimeinen frame animaatiossa. _speed = yhden framen kesto millisekunteina. Oletus 100 _transperency= Läpinäkyvyys OFF/ON. Oletuksena normaali läpinäkyvyys

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
// TARVITTAVA GLOBAALI MUUTTUJA
Global gPlayImageRec
gPlayImageRec=0

// ESIMERKKI
anim=LoadAnimImage("Media/note.bmp",32,32,0,8) 
MaskImage anim,cbmagenta

speed = 100

Repeat

  speed = speed + MouseMoveZ()*2
  
  x = x + (RightKey() - LeftKey()) * 4
  y = y + (DownKey() - UpKey()) * 4
  
  frame = PlayImage( anim, frame, x, y, 0, 8, speed )
  
  Text 5, 200, "X: "+x
  Text 5, 215, "Y: "+y
  Text 5, 230, "Framen nopeus: "+speed + "ms"
  Text 5, 245, "Vaihda nopeutta hiiren rullalla. Liikuta"
  Text 5, 260, "kuvaa nuolinäppäimillä."
  
  DrawScreen
  
Forever

//***********************************************************************
// PlayImage()-funktio by VesQ
// Funktio kuvasarjan toistamista varten.
//
// Huomaa, että funktion paluuarvo pitää ottaa talteen ja antaa
// saatu arvo funktiolle uudelleen _frame -parametriin. Katso esimerkki.
//
// Funktio tarvitsee toimiakseen globaalin kokonaislukumuuttujan 
// gPlayImageRec, jonka avulla ajastin toimii.
//
// Parametrien selitys:
// _img     = LoadAnimImage()-funktiolla ladattu kuvamuuttuja
// _frame    = Tällä hetkellä menevä frame. TÄRKEÄ!
// _x#     = Kuvan x-koordinaatti
// _y#     = Kuvan y-koordinaatti
// _framefirst = Mistä kohtaa animaatiota aloitetaan.
// _framelast  = Mikä on viimeinen frame animaatiossa.
// _speed    = yhden framen kesto millisekunteina. Oletus 100
// _transperency= Läpinäkyvyys OFF/ON. Oletuksena normaali läpinäkyvyys
//***********************************************************************
Function PlayImage( _img, _frame, _x#, _y#, _framefirst, _framelast, _speed=100, _transparency=1 )
  
  If _frame < _framefirst Then _frame = _framefirst
  DrawImage _img, _x, _y, _frame, _transparency
  
  If gPlayImageRec=0 Then gPlayImageRec=Timer()
  If Timer() > gPlayImageRec + _speed Then
    gPlayImageRec = 0
    If _frame >= _framelast-1 Then Return _framefirst Else Return _frame+1
  EndIf
  
  Return _frame
EndFunction

Comments

#28 Sent by: skorpioni_cb, 5.1.2012 10:06

H0h0h0h0h0h, nyt tekemään tasohyppely, ilman yhden yhtään objectia :D

#29 Sent by: skorpioni_cb, 5.1.2012 13:35

H0h0h0h0h0h, nyt tekemään tasohyppely, ilman yhden yhtään objectia :D

Leave a comment

You must be logged in to comment.