Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Liquid - Vesitehoste

Author: MaGetzUb
Added: 12.4.2011 22:08
Edited: 20.4.2011 21:16
Category: Efektit

Description

Tämmöinen Ruuttu:n Fluidize-efektistä saadun inspiksen innoittamana koodattu efekti. Liput(Vakiot) LIQ_WATER <- Vesi efekti LIQ_FIRE <- Kohina efekti LIQ_HORWAVE <- Vaakasuuntainen aaltoiluefekti LiQ_VERWAVE <- Pystysuuntainen aaltoiluefekti LIQ_HORRIPPLE <- Vain vaakasuoraa kohinaa LIQ_VERRIPPLE <- Vain pystysuoraa kohinaa Funktiot: LiquidSettings(quality, amp, angspeed) <- Säädetään efektin asetuksia Liquid(tyyli = 0, mask = True)

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
//effect by: MaGetzUb 2011

SCREEN 640, 480
SCREEN 640, 480, 32, 2

Const LIQ_WATER = 0
Const LIQ_FIRE = 1
Const LIQ_HORWAVE = 2
Const LIQ_VERWAVE = 3
Const LIQ_HORRIPPLE = 4
Const LIQ_VERRIPPLE = 5 

Global SW
Global SH
SW = ScreenWidth()
SH = ScreenHeight()

Global Liq_Quality   : Liq_Quality = 5 //(paras laatu on 1 [koska 1 pikseli per aalto])
Global Liq_Freq     : Liq_Freq = 20
Global Liq_Ang     : Liq_Ang = 0
Global Liq_AngSpeed   : Liq_AngSpeed = 2

Dim Liq(1) As Integer 
Dim EFFNAMES(5) As String 
EFFNAMES(LIQ_WATER) = "Vesi"
EFFNAMES(LIQ_FIRE) = "Lämpöväreily"
EFFNAMES(LIQ_HORWAVE) = "Horisontaaliset aallot"
EFFNAMES(LIQ_VERWAVE) = "Vertikaaliset aallot"
EFFNAMES(LIQ_HORRIPPLE) = "Horisontaalinen väreily"
EFFNAMES(LIQ_VERRIPPLE) = "Vertikaalinen väreily"

Liq(0) = MakeImage(SW, SH)
Liq(1) = CloneImage(Liq(0))


kartta = LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject kartta,0,0,1

ukko = LoadObject ("Media\guy.bmp",72)

SetupCollision ukko, kartta, 1, 4, 2

Freq = 2
LiquidSettings(1, Freq, 10)
Repeat
  ClearText
  AddText "FPS: "+FPS()
  AddText EFFNAMES(efekti)+" käytössä."
  AddText "Säädä aallon taajuutta hiiren rullasta."
  AddText "Säädä laatua näppäimillä W/S"
  AddText "Vaihda efektiä Enterillä"
  AddText "Nykyinen taajuus: "+Freq
  AddText "Nykyinen laatu: "+koko+"px"
  If LeftKey() Then TurnObject ukko,5
  If RightKey() Then TurnObject ukko,-5
  If UpKey() Then MoveObject ukko,2
  If DownKey() Then MoveObject ukko,-2

  UpdateGame

  CloneCameraPosition ukko

  DrawGame 
  
  Freq = Freq + MouseMoveZ()
  koko = koko + KeyHit(cbkeyW) - KeyHit(cbkeys)
  If koko < 1 Then koko = 1 
  LiquidSettings(koko, Freq, 10)
  
  efekti = efekti + KeyHit(28)
  If efekti > 5 Then efekti = 0 
  Liquid(efekti, True)

  Color cbwhite
  
   
  DrawScreen True
Forever
//------------------------------------------------//
//FUNKTIOT
//------------------------------------------------//

Function LiquidSettings(quality, Freq, angspeed)
  Liq_Quality = quality
  Liq_Freq = Freq
  Liq_AngSpeed = angspeed 
EndFunction 


Function Liquid(tyyli = 0, mask = 1)
  pixrgb = getRGB(3) + getRGB(1) Shl 16 + getRGB(2) Shl 8
  For i = 0 To 1
    DrawToImage Liq(i)
    Cls 
    DrawToScreen 
  Next i
  
  Select tyyli
  Case 0
  
    Liq_Ang = Liq_Ang + Liq_AngSpeed
    
    For x# = 0 To SW / Liq_Quality
      CopyBox Int(x) * Liq_Quality, 0, Liq_Quality, SH, Int(x)*Liq_Quality, Int(Sin(x+Liq_Ang)*Liq_Freq), SCREEN(), Image(Liq(0))
    Next x#
  
    For y# = 0 To SH / Liq_Quality
      CopyBox 0, Int(y) * Liq_Quality, SW, Liq_Quality, Int(Sin(y+Liq_Ang)*Liq_Freq), Int(y)*Liq_Quality , Image(Liq(0)), Image(Liq(1))
    Next y#
    
  Case 1
  
    For x# = 0 To SW / Liq_Quality
      CopyBox Int(x) * Liq_Quality, 0, Liq_Quality, SH, Int(x)*Liq_Quality, Int(Rnd(-Liq_Freq, Liq_Freq)), SCREEN(), Image(Liq(0))
    Next x#
  
    For y# = 0 To SH / Liq_Quality
      CopyBox 0, Int(y) * Liq_Quality, SW, Liq_Quality, Int(Rnd(-Liq_Freq, Liq_Freq)), Int(y)*Liq_Quality , Image(Liq(0)), Image(Liq(1))
    Next y#  
  
  Case 2

    Liq_Ang = Liq_Ang + Liq_AngSpeed
    
    For x# = 0 To SW / Liq_Quality
      CopyBox Int(x) * Liq_Quality, 0, Liq_Quality, SH, Int(x)*Liq_Quality, Int(Sin(x+Liq_Ang)*Liq_Freq), SCREEN(), Image(Liq(1))
    Next x#  
  
  Case 3
  
    Liq_Ang = Liq_Ang + Liq_AngSpeed
    
    For y# = 0 To SH / Liq_Quality
      CopyBox 0, Int(y) * Liq_Quality, SW, Liq_Quality, Int(Sin(y+Liq_Ang)*Liq_Freq), Int(y)*Liq_Quality , SCREEN() , Image(Liq(1))
    Next y#
    
  Case 4
  
    For x# = 0 To SW / Liq_Quality
      CopyBox Int(x) * Liq_Quality, 0, Liq_Quality, SH, Int(x)*Liq_Quality, Int(Rnd(-Liq_Freq, Liq_Freq)), SCREEN(), Image(Liq(1))
    Next x#

  Case 5

    For y# = 0 To SH / Liq_Quality
      CopyBox 0, Int(y) * Liq_Quality, SW, Liq_Quality, Int(Rnd(-Liq_Freq, Liq_Freq)), Int(y)*Liq_Quality , SCREEN(), Image(Liq(1))
    Next y#   
    
  EndSelect 

  If mask Then 
    Color cbblack
    Box 0, 0, SW, SH
  EndIf 
  
  DrawImage Liq(1), 0, 0

  Color 0, 0, pixrgb
  
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.