Login Register
Frontpage Code library Pastebin

MakeDir2()

Author: Jare
Added: 21. elokuuta 2011 kello 16.41
Edited: 21. elokuuta 2011 kello 16.41
Category: Tiedostot

Description

Luo kerralla koko hakemistopolun. Toimii sekä suhteellisten että absoluuttisten polkujen kanssa. Lisätietoa esimerkkiohjelman kommenteissa.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
//MakeDir2()
//Luo kerralla kaikki kansiot, joita annetussa polussa ei ole.
//Palauttaa True, mikäli kaikkien kansioiden tekeminen onnistui tai False, mikäli operaatio keskeytyi jossain vaiheessa.
//Palauttaa True myös silloin, kun kaikki kansiot olivat jo luotuna.

//ESIMERKKIKOODI LUO C:\TEMP\ -HAKEMISTOON SISÄKKÄISIÄ KANSIOITA
SCREEN 800,50
directory$ = "c:\temp\kansio1\kansio2\kansio3"
If MakeDir2(directory$) Then
	Execute directory
	Repeat
		Text 0,0, "Hakemisto '"+directory+"' o"+"n nyt luotu ja avattu Explorerissa."
		DrawScreen
	Forever
Else
	MakeError "Hakemistoa '"+directory+"' ei kyetty täysin luomaan!"
EndIf

Function MakeDir2(directory$)
	directory	= Replace(directory, "/","\")
	path$		= ""
	If Right(directory,1) = "\" Then directory = Left(directory,Len(directory)-1)
	For i = 1 To CountWords(directory, "\")
		folder$ = GetWord(directory, i, "\")
		path$	= path + folder + "\"
		If Not IsDirectory(path) Then
			MakeDir path
			If Not IsDirectory(path) Then Return False
		EndIf
	Next i
	Return True
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.