Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Encrypt2() ja Decrypt2()

Author: Jare
Added: 21. elokuuta 2011 kello 19.05
Edited: 23. elokuuta 2011 kello 15.47
Category: Merkkijonot

Description

Nixen vuosia sitten tekemät kryptaus- ja dekryptausfunktiot merkkijonoja varten. Melko yksinkertainen logiikka mutta toiminee pelien tallennustiedostojen tms. ei niin arkojen tietojen salaamiseen. Edit 23.8.2011: Tein muutaman pikaisen vertailutestin Encrypt-komennon kanssa. Molemmissa on ilmeisesti sama algoritmi, eli samalla sisällöllä ja avaimella tulee samanlainen kryptaus. Ainoa ero on täten se että Encrypt vaatii lähteeksi ja kohteeksi joko tiedoston tai muistipalan, eli nämä Nixen funkkarit ovat joissain tapauksissa helpompia käyttää.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Function Encrypt2(CryptKey$,CryptText$) 'by Nixe
  Crypted$ = ""
  Eu = 0
  LnKey = Len(CryptKey$) 
  LnText = Len(CryptText$) 
  For Au = 1 To LnText
    Eu = Eu + 1  
    If Eu > LnKey Then Eu = 1
    KeyValue = Asc(Mid(CryptKey$, Eu, 1))
    Value = Asc(Mid(CryptText$, Au, 1))
    Value = Value + KeyValue
    If Value > 255 Then Value = Value - 255
    Crypted$ = Crypted$ + Chr(Value)
  Next Au
  Return Crypted$
EndFunction

Function Decrypt2(CryptKey$,CryptText$) 'By Nixe
  Crypted$ = ""
  Eu = 0
  LnKey = Len(CryptKey$)
  LnText = Len(CryptText$)
  For Au = 1 To LnText
    Eu = Eu + 1
    If Eu > LnKey Then Eu = 1
    KeyValue = Asc(Mid(CryptKey$,Eu,1))
    Value = Asc(Mid(CryptText$,Au,1))
    Value = Value - KeyValue
    If Value < 0 Then Value = Value + 255
    Crypted$ = Crypted$ + Chr(Value)
  Next Au
  Return Crypted$
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.