Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Kurssikäyrä

Author: Konstaduck
Added: 28.6.2012 11:32
Edited: 28.6.2012 11:35
Category: Efektit

Description

Ihan perinteinen kurssikäyrä, joka piirtää viivaa ruudulle tietyin väliajoin. Käytetään mm. pörssissä. Perus turha efekti. Huomaa, että tarvitset cbEnchantedia, jotta viivan paksuus ja konsolin näkyvyys toimivat oikein. Toki ilmankin pärjää. Koodi on muokattavaa värin, koon ja ajan kanssa.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
// Kurssikäyrä - Konstaduck (2012)

// Muutama "vakio" - alustus
SCREEN 400,400
Randomize Timer()
aika = Timer()
Y_ = 5
X = -5
pituus = -5

// Kuinka paksu viiva on? (normaali on 1.0)
cbeSetLineWidth(3.0)
// Näytetäänkö konsoli?
cbeShowConsole(True)
// Kuinka kauan uuden viivan tekoon menee millisekuntteina?
Const aika_ = 500
// Minkävärinen viiva on?
Color cbWhite

Repeat
  SetWindow "Fps: "+FPS()
  If Timer() > aika+aika_ 'Jos haluttu aika on kulunut, lisätään uusi viiva
    X + 5
    Y = Y_
    Y_ = Rand(2,398)
    X_ = X + 5
    Line X,Y,X_,Y_
    aika = Timer()
    pituus + 5
  EndIf 
  If pituus >= 400 'Jos ylitetään ohjelman leveys, aloitetaan alusta
    Cls 
    X = -5
    Y = Y_
    pituus = -5
  EndIf
  DrawScreen OFF
Forever 

Function cbeSetLineWidth(width As Float = 1.0)
  group = 1 'Tarkoittaa samaa kuin vakio CBE_CUSTOM_FUNCTION_GROUP
  funcId = 21
EndFunction 

Function cbeShowConsole(visibleOrNot)
  group = 1
  funcId = 12
EndFunction 

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.