Login Register
Frontpage Code library Pastebin

TextToAsciiImage()

Author: Jare
Added: 3. tammikuuta 2013 kello 22.27
Edited: 3. tammikuuta 2013 kello 22.27
Category: Sekalaiset

Description

Muuntaa tekstin pikselit merkeiksi ja kirjoittaa ne tekstitiedostoon haluamallasi fontilla. foreground_char-parametrilla määritetään mitä merkkiä kirjaimet käyttävät ja vastaavasti background_char määrittää, mitä merkkiä käytetään muualla täytteenä. Jos kumpikin näistä sisältää vain yhden merkin, teksti tulostuu luonnottoman kapeana. Siksi kannattaa käyttää kahta merkkiä molemmissa parametreissa. Jos käytät todella suurta fonttikokoa, kaksikaan merkkiä ei riitä.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
SetFont LoadFont("times new roman",20)
TextToAsciiImage("TextToAsciiImage.txt", "Hello World!", "OO", "  ")
Execute "TextToAsciiImage.txt"

Function TextToAsciiImage(file_path$, txt$, foreground_char$, background_char$)
	file	= OpenToWrite(file_path)
	width	= TextWidth(txt)
	height	= TextHeight(txt)
	img		= MakeImage(width, height)
	DrawToImage img
	Color 255,255,255
	Text 0,0, txt
	DrawToScreen
	Lock Image(img)
	For y = 0 To height-1
		row$ = ""
		For x = 0 To width-1
			PickImageColor2 img, x,y
			If getRGB(RED)=255 Then row + foreground_char Else row + background_char
		Next x
		WriteLine file, row
	Next y
	Unlock Image(img)
	DeleteImage img
	CloseFile file
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.