Login Register
Frontpage Code library Pastebin

HexToNum()

Author: MaGetzUb
Added: 19. heinäkuuta 2014 kello 16.10
Edited: 19. heinäkuuta 2014 kello 16.10
Category: Matematiikka

Description

En tiedä onko kukaan laittanut samanlaista funktiota tänne aijemmin (enkä löytänyt vastaavaa), mutta tämä funktio muuttaa heksadesimaalin sisältävän merkkijonon integeriksi.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
Function HexToNum(shex As String)
  shex = Flip(shex)
  
  val As Integer = 0
  For i = 1 To Len(shex)
    num As Integer = 0
    If Asc(Mid(shex, i, 1)) => Asc("0") And Asc(Mid(shex, i, 1)) =< Asc("9") Then
      num = Asc(Mid(shex, i, 1)) - Asc("0")
    ElseIf Asc(Mid(shex, i, 1)) => Asc("A") And Asc(Mid(shex, i, 1)) =< Asc("F") Then
      num = 10 + Asc(Mid(shex, i, 1)) - Asc("A")
    EndIf 
    val = val + (num Shl (i-1)*4)
  Next i
  
  Return val
EndFunction 

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.