Login Register
Frontpage Code library Pastebin

GetBetween()

Author: Jare
Added: 25. joulukuuta 2014 kello 22.11
Edited: 25. joulukuuta 2014 kello 23.34
Category: Merkkijonot

Description

Hakee merkkijonon sisältä palan, jota kaksi merkkijonoa ympäröivät. Parametrit: - haystack: Koko merkkijono, josta haku tehdään - start: alkupala - stop: loppupala - notfound (valinnainen): mitä palautetaan, jos joko alkupalaa tai loppupalaa ei löydy (tai jos loppupala löytyy ennen alkupalaa, mutta ei enää alkupalan jälkeen). Oletuksena "", eli tyhjä merkkijono. Alku- ja loppupalat eivät sisälly palautettavaan tulokseen

Code

Select all
1
2
3
4
5
6
Function GetBetween$(haystack$, start$, stop$, notfound$="")
	a = InStr(haystack, start)
	b = InStr(haystack, stop, a+1)
	If a = 0 Or b = 0 Then Return notfound
	Return Mid(haystack, a+Len(start), b-(a+Len(start)))
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.