Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Trim2()

Author: Jare
Added: 26. joulukuuta 2014 kello 1.26
Edited: 26. joulukuuta 2014 kello 13.27
Category: Merkkijonot

Description

Antaa valita, mitä merkkejä trimmataan. Voit myös valita eri trimmattavat merkit oikealle ja vasemmalle. Alkuperäinen Trim() ei osaa trimmata rivinvaihtoja. Oletusparametreilla tämä trimmaa nekin. Parametrit: - stri: Trimmattava merkkijono. - remove_left (valinnainen): vasemmalta poistettavat merkit. - remove_right (valinnainen): oikealta poistettavat merkit. - remove_whitespace (valinnainen): lisätäänkö vasemmalta ja oikealta poistettavien merkkien joukkoon välilyönti, tabulaattori (aka sarkain) ja kaikki rivinvaihtomerkit (Win/Linux/Mac)? Oletuksena True. Edit: lisäsin dollarimerkin funktion nimeen, jolloin CoolBasic tietää sen palauttavan stringin, eikä herjaa jos funktiota kutsuu vaikkapa Replace-funktion parametrina.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
Function Trim2$(stri$, remove_left$="", remove_right$="", remove_whitespace=1)
	//           space   tab    Line feed  carriage Return
	whitespace$ = " " + Chr(9) + Chr(10) + Chr(13)
	If remove_whitespace Then
		remove_left + whitespace
		remove_right + whitespace
	EndIf
	For a = 1 To Len(stri)
		If Not InStr(remove_left,Mid(stri,a,1)) Then Exit
	Next a
	For b = Len(stri) To 1 Step -1
		If Not InStr(remove_right,Mid(stri,b,1)) Then Exit
	Next b
	Return Mid(stri,a,b-a+1)
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.