Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Code snippet #167

Added: 7.5.2012 0:46

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
'Täytettyihin kolmiohin ja poimintaan perustuva valoefekti CoolBasicille
'koodaillut cce 13.11.2010
'kiitokset koodajalle trifilleristä

'FrameLimit 40 'rajoita nopeutta
kartta = LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject kartta,0,0,1
ObjectPickable kartta, ON

ukko = LoadObject ("Media\guy.bmp",72)

SetupCollision ukko, kartta, 1, 4, 2

DrawToWorld False, False, False

imgMask = MakeImage(ScreenWidth(), ScreenHeight())
MaskImage imgMask, 255, 255, 255
imgDither = CreateDitherImage(ScreenWidth(), ScreenHeight())

lastUpdate = Timer()
Repeat
  multiplier# = Float(Timer() - lastUpdate)/10.0
  lastUpdate = Timer()
  
  'Ukon ohjaus
  If LeftKey() Then TurnObject ukko,3*multiplier
  If RightKey() Then TurnObject ukko,-3*multiplier
  If UpKey() Then MoveObject ukko,1*multiplier
  If DownKey() Then MoveObject ukko,-1*multiplier

  UpdateGame

  CloneCameraPosition ukko

  DrawGame
  
  fov# = 90  ' valaistuksen leveys asteina
  quality# = 180 ' kuinka monta kolmiota piirretään, enempi parempi
  turn# = fov / quality
  old_angle# = ObjectAngle(ukko)
  circle_size = 40 ' ukkoa ympäröivän valoympyrän koko
  
  DrawToImage imgMask
  ' Täytetään maski aluksi mustalla
  Color cbBlack
  Box 0, 0, ImageWidth( imgMask ), ImageHeight( imgMask ), 1
  Color cbWhite
  DrawImage imgDither, 0,0 ' Lisätään "läpinäkyvyys"
  
  Circle 200-circle_size/2, 150-circle_size/2, circle_size, 1
  
  Lock()

  For i=-quality/2 To quality/2
   RotateObject ukko, old_angle + i * turn
   ObjectPick ukko
   cam_x = -CameraX()
   cam_y = CameraY()
   pos_x = cam_x + 200 + PickedX()
   pos_y = cam_y + 150 - PickedY()
   
   'Line cam_x + 200 + ObjectX(ukko), cam_y + 150 -ObjectY(ukko), pos_x, pos_y
   If i>(-quality/2) Then
     ' koodajan vauhdikas kolmiontäyttö
     filltriangle( cam_x + 200 + ObjectX(ukko), cam_y + 150 - ObjectY(ukko), pos_x, pos_y, old_pos_x, old_pos_y)
   EndIf
   
   old_pos_x = pos_x ' tallennetaan nykyisen poiminnan tiedot seuraavalle kierrokselle
   old_pos_y = pos_y
  Next i

  Unlock()
  
  RotateObject ukko, old_angle
  
  DrawToScreen
  DrawImage imgMask, 1, 1

  Text 0,0, "FPS: "+FPS()
  DrawScreen

Forever

Function filltriangle(x1#, y1#, x2#, y2#, x3#, y3#)
  //If x1<0 Or y1<0 Or x2<0 Or y2<0 Or x3<0 Or y3<0 Or x1>kgl_scrwidth Or x2>kgl_scrwidth Or x3>kgl_scrwidth Or y1>kgl_scrheight Or y2>kgl_scrheight Or y3>kgl_scrheight Then Return 0
  Dim tmpx, tmpy, slp1#, slp2#, slp3#, i
  If (y1>y2) Then
    tmpy = y1
    tmpx = x1
    y1 = y2
    x1 = x2
    y2 = tmpy
    x2 = tmpx
  EndIf
  If (y1>y3) Then
    tmpy = y1
    tmpx = x1
    y1 = y3
    x1 = x3
    y3 = tmpy
    x3 = tmpx
  EndIf
  If (y2>y3) Then
    tmpy = y2
    tmpx = x2
    y2 = y3
    x2 = x3
    y3 = tmpy
    x3 = tmpx
  EndIf
  If(y2=y1) Then y1-0.001
  If(y3=y2) Then y3+0.001
  slp1# = (x3-x1)/(y3-y1)
  slp2# = (x2-x1)/(y2-y1)
  slp3# = (x3-x2)/(y3-y2)
  For i = y1 To y2
    Line x1+slp1*(i-y1), i, x2+slp2*(i-y2), i
  Next i
  For i = y2 To y3
    Line x1+slp1*(i-y1), i, x3+slp3*(i-y3), i
  Next i
EndFunction

'simppeli funktio joka luo kuvan ja täyttää sen 1x1 mustavalko shakkiruudukolla
Function CreateDitherImage( w, h )
  img = MakeImage( w, h )
  temp = MakeImage( w, 2)
  DrawToImage temp
  Color cbWhite
  For y = 0 To 2 
  For x = 0 To w Step 2
   Dot x+(y Mod 2), y
  Next x
  Next y
   DrawToImage img
  For y = 0 To h Step 2
   DrawImage temp, 0, y
  Next y
  DrawToScreen
  Return img
EndFunction