Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Maastogeneraattori

Author: Sly_Jack0
Added: 9.4.2011 23:04
Edited: 15.4.2011 22:19
Category: Algoritmi

Description

Funktio sivultapäin kuvatun vuoriston generoimiseen. Sopii hyvin esimerkiksi tykkipeleihin. Mukana pieni esimerkki. generateContour() generoi kartan korkeudet contour-taulukkoon. createForeground() tekee kuvan kartasta, jonka voi sitten piirtää.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
SCREEN 1024,768
 
'Taulukko, joka sisältää maaston korkeuden ruudun alalaidasta kohdassa x
Dim contour(ScreenWidth())
 
'Kuva johon maasto piirretään
Global gMap
 
generateContour()  'Luodaan maaston muodot
createForeground() 'Piirretään maasto kuvaan
 
//PÄÄSILMUKKA...
Repeat
  DrawImage gMap,0,0
  DrawScreen
Forever
//...
 
 
//////////////////
//** FUNKTIOT **//
//////////////////
 
//Luo maaston muodon ja tallentaa sen countour-taulukkoon
Function generateContour()
  Dim rand1 As Float, rand2 As Float, rand3 As Float, rand4 As Float
  Dim offset As Float, peakheight As Float, flatness As Float, height As Float
  
  rand1 = Rnd(1) + 1
  rand2 = Rnd(1) + 2
  rand3 = Rnd(1) + 3
  
  offset = ScreenHeight() / 2
  peakheight = ScreenHeight() / 4
  flatness = ScreenWidth() / 8
  
  For x = 0 To ScreenWidth()
    height = peakheight / rand1 * Sin((Float(x) / flatness * rand1 + rand1) * (180 / PI))
    height = height + peakheight / rand2 * Sin((Float(x) / flatness * rand2 + rand2) * (180 / PI))
    height = height + peakheight / rand3 * Sin((Float(x) / flatness * rand3 + rand3) * (180 / PI))
 
    height = height + offset
    
    contour(x) = Int(height)
  Next x
  
EndFunction
 
//Piirtää maaston muodot maastokuvaan
Function createForeground()
  gMap = MakeImage(ScreenWidth(),ScreenHeight())
  
  DrawToImage gMap
    For x = 0 To ScreenWidth()
      Line x,contour(x),x,ScreenHeight()
    Next x
  DrawToScreen
EndFunction

Comments

#23 Sent by: skorpioni_cb, 4.1.2012 11:04

Hyi, tässä käytetään globaalia muuttujaa,olisit saanut sen gMap muuttujan toisella tavalla, palauttamalla sen return-komennolla ja saamalla sen parametrina,

muuten hieno :D

Leave a comment

You must be logged in to comment.