Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Tutka/Radar

Author: ItzRaines
Added: 9.4.2011 20:51
Edited: 15.4.2011 22:19
Category: Efektit

Description

Radar 2011 Beta By ItzRaines & GeG S.T.S Tutka esimerkiksi paljastamaan viholliset ohjukset yms. Vapaasti käytettävää koodia.(Mainitkaa minut jos käytätte) Päivitetty 13.4 Päivitetyssä versiossa on "kohteet", joiden liikkuminen on vielä keskeneräinen. Myös lisätty hiukan koordinaatisto tekstiä.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
SetWindow "Radar Beta GeG S.T.S ItzRaines 2011"
DrawToWorld ON
FrameLimit 20
ClsColor 64,64,64
radarfont=LoadFont("impact",20)
SetFont radarfont
a=0
x=Rand(-90,90)
y=Rand(-90,90)
i=Rand(-90,90)
s=Rand(-90,90)
g=Rand(-90,90)
j=Rand(-90,90)
o=Rand(-3,3)
u=Rand(-3,3)
t=Rand(-3,3)
r=Rand(-3,3)
h=Rand(-3,3)
m=Rand(-3,3)

Repeat
  
  If a=360 Then 
    x+o
    y+u
    i+t
    s+r
    g+h
    j+m
  EndIf
  
  Color 255,0,0
  Line 0,0,Cos(a)*140,-Sin(a)*140
  Circle x,y,10
  Circle i,s,10
  Circle g,j,10
  
  Color 192,192,192
  Circle -5,5,10
  Circle -50,50,100,OFF
  Circle -75,75,150,OFF
  Circle -100,100,200,OFF
  Circle -125,125,250,OFF
  Line -150,0,150,0
  Line 0,-150,0,150
  Text 10,5,"FPS: "+FPS()
  Text 210,5,a
  Text 10,40,x
  Text 40,40,","+y
  Text 10,60,i
  Text 40,60,","+s
  Text 10,80,g
  Text 40,80,","+j
  
  a=WrapAngle(a)
  a=a+1.8
  
  DrawScreen 
Until EscapeKey()

Comments

#3 Sent by: Latexi95, 10.4.2011 11:17

Voisit tehdä tuosta funktion, jolla saisi tehtyä erikokoisia tutkia. Sitten olisi kiva, jos siihen saisi näkymäänkin jotain.

#5 Sent by: ItzRaines, 13.4.2011 17:39

Päivitetty, nyt tutkassa näkyy kolme kohdetta, joita liikutetaan säännöllisesti. Vielä hiukan keskeneräinen muutamilta osin.

Leave a comment

You must be logged in to comment.