Login Register
Frontpage Code library Pastebin

GetNote() & GetFreq()

Author: misthema
Added: 10.4.2011 12:18
Edited: 15.4.2011 22:19
Category: Ääni & musiikki

Description

Taajuudet nuotilleen ja nuotit taajuuksilleen. Toimii kätevästi Valtzu:n SinWave() -funktion kanssa!

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
  // --- Taajuudet + nuotit by misthema (2010) --- //


  /////////////////
  //      //
  // Esimerkki //
  //      //
  /////////////////

  For i=45 To 45
    Print i+" = note: "+GetNote(i+12)+", frequency: "+GetFreq(i)
    Wait 250
  Next i

  WaitKey

  // Haetaan nuotti
  Function GetNote(note)
    Select note
     Case 254
       Return ""
     Case 255
       Return "---"
     Default
       Return Trim(Mid("C-C#D-D#E-F-F#G-G#A-A#B-",(note Mod 12)*2+1,2))+""+(note/12)
    EndSelect
  EndFunction

  Function GetFreq(note)
    Return 32.703 * pow(2.0,note/12.0)
  EndFunction
  
  Function pow(a#,b#)
    Return a^b
  EndFunction

Comments

#10 Sent by: Latexi95, 18.6.2011 23:40

Miksi olet erikseen tehnyt potenssifunktion? Eikös tuon olisi voinnut tehdä ihan suoraan ^:n avulla.

Return 32.703 * 2.0^(note/12.0)

Leave a comment

You must be logged in to comment.