Login Register
Frontpage Code library Pastebin

ParseSettings & SaveSettings

Author: Latexi95
Added: 21.6.2011 15:40
Edited: 21.6.2011 15:40
Category: Tiedostot

Description

Tarkoitettu asetustiedostojen avaamiseen ja muokkaamiseen. Tarkoitettu samaan kuin MaGetzUbin, mutta tämä on omasta mielestäni hieman kätevämpi. Asetukstiedostojen tulee olla tätä muotoa: mun_asetuksen_avain = asetuksen arvo #tämä on kommentti #kommentit tuhoutuvat kun tallennetaan... :C hassu avain = hassun avaimen arvo #tuokin kelpaa, mutta avaimen keskellä olevien välilyöntien määrällä on vaikutusta # "hassu avain" ei ole sama kuin "hassu avain" # "TÄmä on avaimessa aivan sama kuin "täMÄ", joten kirjain koolla ei ole merkitystä avaimessa ParseSettigs(filePath$) -Lataa asetustiedoston osotteesta filePath$. GetSetting(key$) -Palauttaa key$ - availella löydetyn asetuksen arvon. SetSetting(key$,value$) -Muokkaa asetuksen arvoa jos sellainen löydetään key$ - avaimella. Jos aiempaa asetusta ei löydy luodaan uusi. HasSetting(key$) -Plavauttaa "true" mikäli asetus on olemassa ja "false" mikäli asetusta ei ole vielä olemassa. DeleteSetting(key$) -Poistaa asetuksen jos sellainen löytyy avaimella key$ ja palauttaa "true", jos asetusta ei löydy, palauttaa "false" ClearSettings() -Poistaa kaikki asetukset SaveSetting(filePath$) -Tallentaa asetukset filePath$:ssa olevaan tiedostoon.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Type Settings
  Field key$
  Field value$
EndType

Function ParseSettings(filePath$)
  ClearSettings()
  file = OpenToRead(filePath$)
  If file = 0 Then Return False
  lineNum = 1
  While Not EOF(file)
    l$ = ReadLine(file)
    notComment$ = Trim(GetWord(l$,1,"#"))
    If notComment <> "" Then
      If CountWords(notComment$,"=") < 2 Then
        MakeError "Syntax error in file "+filePath$+" at line "+lineNum
      EndIf
      If CountWords(notComment$,"=") = 2 Then
        newSetting.Settings = New(Settings)
        newSetting\key$ = Lower(Trim(GetWord(notComment$,1,"=")))
        newSetting\value$ = Trim(GetWord(notComment$,2,"="))
      Else
        place = InStr(notComment$,"=")
        newSetting.Settings = New(Settings)
        newSetting\key$ = Lower(Trim(Left(notComment$,place-1)))
        newSetting\value$ = Trim(Mid(notComment,place+1))
      EndIf
    EndIf
    lineNum + 1
  Wend
  CloseFile file
EndFunction

Function SaveSettings(filePath$)
  f = OpenToWrite(filePath$)
  For setting.Settings = Each Settings
    WriteLine f,setting\key$ + " = " + setting\value
  Next setting
  CloseFile f   
EndFunction

Function DeleteSetting(key$)
  key$ = Lower(key$)
  For setting.Settings = Each Settings
    If setting\key$ = key Then
      Delete setting
      Return True
    EndIf
  Next setting
  Return False
EndFunctionFunction GetSetting(key$)
  key$ = Lower(key$)
  For setting.Settings = Each Settings
    If setting\key$ = key Then Return setting\value$
  Next setting
  Return ""
EndFunction

Function HasSetting(key$)
  key$ = Lower(key$)
  For setting.Settings = Each Settings
    If setting\key$ = key Then Return True
  Next setting
  Return False
EndFunction

Function SetSetting(key$,value$)
  key$ = Lower(key$)
  For setting.Settings = Each Settings
    If setting\key$ = key Then
      setting\value = value
      Return True
    EndIf
  Next setting
  newSetting.Settings = New(Settings)
  newSetting\key = key
  newSetting\value = value
  Return False
EndFunction
  
Function ClearSettings()
  For setting.Settings = Each Settings
    Delete setting
  Next setting
EndFunction
//Esimerkki
Const SCREEN_WIDTH_KEY = "screen-width"
Const SCREEN_HEIGHT_KEY = "screen-height"


Print "setting settings..."
SetSetting(SCREEN_WIDTH_KEY,"500")
SetSetting(SCREEN_HEIGHT_KEY,"400")
Print "saving..."
SaveSettings("setting.ini")

Print "Press any key to load settings"
WaitKey


Print "loading..."
ParseSettings("setting.ini")
If Not (HasSetting(SCREEN_WIDTH_KEY) And HasSetting(SCREEN_HEIGHT_KEY)) Then MakeError "Oletko käynnyt räpelöimässä tiedostoa?"

SCREEN Int(GetSetting(SCREEN_WIDTH_KEY)),Int(GetSetting(SCREEN_HEIGHT_KEY))
Print "Screen-width:" + GetSetting(SCREEN_WIDTH_KEY)
Print "Screen-height:" + GetSetting(SCREEN_HEIGHT_KEY)
Print "finish"
WaitKey

Comments

#32 Sent by: Konstaduck, 19.2.2012 12:05

Voiko tällä avata esimerkiksi .TXT muotoisia tiedostoja? Entä voiko arvo olla merkkijono?

#33 Sent by: Latexi95, 9.4.2012 9:01

Tiedostopäätteellä ei ole väliä, kunhan sen sisältämä teksti on ylempänä kuvattujen sääntöjen mukainen. Ja arvon täytyy olla merkkijono.

Leave a comment

You must be logged in to comment.