Login Register
Frontpage Code library Pastebin

WaitKeyOrMouse

Author: Kumiankka
Added: 17. heinäkuuta 2011 kello 21.21
Edited: 18. heinäkuuta 2011 kello 9.55
Category: Syötteet

Description

Odottaa kunnes jotain näppäintä näppäimistöstä tai hiirestä painetaan

Code

Select all
1
2
3
4
5
Function WaitKeyOrMouse()
	Repeat // Toistetaan...
		Wait 1
	Until GetKey() Or GetMouse() // ...kunnes näpppäintä painetaan.
EndFunction

Comments

#14 Sent by: Latexi95, 17. heinäkuuta 2011 kello 23.09

Tuohon kannattaisi laittaa
Wait 1
niin ei prosessorin tuuletin alkaisi huutaa... :D

Leave a comment

You must be logged in to comment.